Przejdź do głównej części
słownik kopia

Słownik

WYBIERZ
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

W

Wartość przedmiotu ubezpieczenia ustalona metodą odtworzeniową.

Wartość przedmiotu ubezpieczenia ustalona metodą rachunkową.

Wartość przedmiotu ubezpieczenia ustalona metodą rynkową.

Wartość przedmiotu ubezpieczenia.

Wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia, składany przez ubezpieczającego w formie ustalonej przez zakład ubezpieczeń, określający warunki umowy ubezpieczenia oraz stanowiący integralną część umowy ubezpieczenia.

Elementarne pojęcie w organizacji i funkcjonowaniu ochrony ubezpieczeniowej; odwołując się do definicji ubezpieczenia: „… wiele jednostek, którym te same zdarzenia losowe zagrażają”. Organizacja ubezpieczeniowych wspólnot ryzyka jest podstawowym zadaniem zakładów ubezpieczeń.

Wynik techniczny plus wynik z działalności lokacyjnej zakładu ubezpieczeń. Wynik finansowy netto z działalności ubezpieczeniowej uwzględnia opodatkowanie.

Różnica między przychodami zakładu ubezpieczeń ze składek a wypłaconymi przez zakład ubezpieczeń odszkodowaniami i świadczeniami oraz poniesionymi przez zakład ubezpieczeń kosztami akwizycji i kosztami administracyjnymi.
(W wyniku technicznym szczególnie muszą być odnotowywane zmiany wynikające z wymaganych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, które są tworzone w związku z przyszłymi zobowiązaniami zakładu ubezpieczeń, czyli przyszłą wypłatą odszkodowań i świadczeń).

Uznanie zdarzenia i jego skutków za zdarzenie losowe objęte ochroną ubezpieczeniową; powoduje odpowiedzialność i zobowiązanie zakładu ubezpieczeń (ubezpieczyciela) do wypłaty świadczenia/odszkodowania.