Przejdź do głównej części

Wynik techniczny ubezpieczeń (w działalności ubezpieczeniowej)

WYBIERZ
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Różnica między przychodami zakładu ubezpieczeń ze składek a wypłaconymi przez zakład ubezpieczeń odszkodowaniami i świadczeniami oraz poniesionymi przez zakład ubezpieczeń kosztami akwizycji i kosztami administracyjnymi.
(W wyniku technicznym szczególnie muszą być odnotowywane zmiany wynikające z wymaganych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, które są tworzone w związku z przyszłymi zobowiązaniami zakładu ubezpieczeń, czyli przyszłą wypłatą odszkodowań i świadczeń).