Przejdź do głównej części

Wynik techniczny ubezpieczeń (w działalności ubezpieczeniowej)

WYBIERZ
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Różnica między przychodami zakładu ubezpieczeń ze składek a wypłaconymi przez zakład ubezpieczeń odszkodowaniami i świadczeniami oraz poniesionymi przez zakład ubezpieczeń kosztami akwizycji i kosztami administracyjnymi.
(W wyniku technicznym szczególnie muszą być odnotowywane zmiany wynikające z wymaganych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, które są tworzone w związku z przyszłymi zobowiązaniami zakładu ubezpieczeń, czyli przyszłą wypłatą odszkodowań i świadczeń).