Przejdź do głównej części
słownik kopia

Słownik

WYBIERZ
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

G

Określony co do ryzyka i przedmiotu rodzaj ubezpieczeń, wyróżniony w ustawowym podziale działalności ubezpieczeniowej na działy i grupy. Zakład ubezpieczeń otrzymuje zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie danych grup ubezpieczeń.

Instytucja-norma zapewniająca realność ochrony ubezpieczeniowej w określonej sytuacji i ustalonym zakresie. Mają zastosowanie w przypadku niewypłacalności lub upadłości zakładu ubezpieczeń. Szczególną rolę gwarancja odgrywa w ubezpieczeniach obowiązkowych, gdy osoba wyrządzającą szkodę nie wywiązała się z obowiązku ubezpieczenia.