Przejdź do głównej części

Konstanty Krzeczkowski

Konstanty Krzeczkowski

Konstanty Krzeczkowski (1879-1939) – profesor, wybitny uczony i działacz społeczny, publicysta i bibliotekarz. Jeden z najbardziej znanych polityków społecznych w okresie międzywojennym. Należał do wybitnych teoretyków ubezpieczeń społecznych. Autor artykułów w „Wiadomościach Aktuarialnych” i trzytomowego opracowania: Rozwój ubezpieczeń publicznych w Polsce, Warszawa 1931, wyd. PZUW. Twórca dzieła: Idee przewodnie ubezpieczeń społecznych, Warszawa 1936, bardzo dobrze znanego za granicą (wyd. ang. The leading Ideas of Social Insurance), szczególnie cenionego przez Biuro Międzynarodowej Organizacji Pracy. Wykładowca w Wyższej Szkole Handlowej i Szkole Głównej Handlowej*, kierownik Zakładu Polityki Społecznej. Związany z Instytutem Gospodarstwa Społecznego. W 1918 r. został dyrektorem biblioteki uczelnianej, którą zarządzał przez cały okres dwudziestolecia międzywojennego.

* Od 1933 zmiana nazwy WSH na SGH.