Przejdź do głównej części

Witold Warkałło

Witold Warkałło

Witold Warkałło (1909-1983) – profesor, twórca polskiej szkoły prawa ubezpieczeniowego. Wykładowca w Szkole Głównej Planowania i Statystyki* (1950-53) oraz na Uniwersytecie Warszawskim (od 1952). Organizator i kierownik Katedry Prawa Rzymskiego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (1958-1962). Główne opracowania na tematy ubezpieczeniowe: Tradycje ubezpieczeń osobowych w świetle aktualnych problemów polityki społecznej,Warszawa 1948; Wstęp do nauki ubezpieczeń, Warszawa 1951; Ubezpieczenia społeczne i gospodarcze, Warszawa 1952; Ubezpieczenia majątkowe – ochrona ubezpieczeniowa mienia społecznego (1958, redaktor i współautor); Odpowiedzialność odszkodowawcza – funkcje, rodzaje, granice (1962); Węzłowe problemy polskich ubezpieczeń w aspekcie poznawczym i rozwojowym, Warszawa-Poznań 1973; Prawo ubezpieczeniowe (1974). Wieloletni (od 1961) przewodniczący Sekcji Polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Ubezpieczeniowego (AIDA).

*Obecnie Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.