Przejdź do głównej części

Antoni Rajkiewicz

Antoni Rajkiewicz

Antoni Rajkiewicz (1922-2021) – profesor, ekonomista, wybitny polityk społeczny. W 1948 r. ukończył studia na Wydziale Prawno-Ekonomicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Od 1948 r. w Szkole Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa w Warszawie). W SGPiS w 1954 r. obronił doktorat, a w 1962 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego. Pierwszy dziekan Wydziału Ekonomiczno-Społecznego SGPiS (1968). W 1969 r. przeszedł na Uniwersytet Warszawski do Instytutu Polityki Społecznej na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. W 1969 r. został profesorem nadzwyczajnym, a w 1977 r. profesorem zwyczajnym. Doktor honoris causa Uniwersytetu Helsińskiego (1995). W 2012 r. przeszedł na emeryturę, ale nadal był aktywny naukowo. Wypromował 43 doktorów.
Nadzwyczajny inspirator studiów i badań społecznych. Redaktor podstawowych podręczników z polityki społecznej; autor rozdziałów dotyczących systemu zabezpieczenia społecznego. W systemie zabezpieczenia społecznego uwzględniał udział i widział znaczenie ubezpieczeń prywatnych.
Wieloletni członek Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN (honorowy przewodniczący od 1996 r.). Redaktor naczelny miesięcznika „Polityka Społeczna” (1974–1999).
W 1980 r. uczestniczył w przygotowaniu Porozumień Sierpniowych w Gdańsku. Minister Pracy, Płac i Spraw Socjalnych (1981-1982). Uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu (1989).