Przejdź do głównej części

Zygmunt Limanowski

Zygmunt Limanowski

Zygmunt Limanowski (1877-1943) – profesor, statystyk, działacz społeczny i polityczny. Statystykę ubezpieczeniową studiował na Uniwersytecie w Wiedniu (1911-1912). Naczelnik Wydziału Statystycznego w Powszechnej Dyrekcji Ubezpieczeń Wzajemnych i redaktor „Sprawozdań Ubezpieczeń Wzajemnych od Ognia” (1917-1920). Po I wojnie światowej prowadził wykłady w Wyższej Szkole Handlowej. W 1921 r. dokonał przekładu dzieła: G. Yule, An Introduction to the Theory of Statistics. W 1925 r. uzyskał tytuł profesora i został kierownikiem Katedry Statystyki w WSH*. Prowadził wykłady z teorii statystyki, rachunku prawdopodobieństwa, matematyki ubezpieczeniowej oraz statystyki ubezpieczeniowej. Był też związany z Instytutem Gospodarstwa Społecznego. W 1925 r. został wybrany do Międzynarodowego Instytutu Statystycznego (od 1930 r. honorowy członek Instytutu). Był redaktorem naczelnym „Przeglądu Statystycznego” (od 1937). W latach 1942–1943 wykładał w Miejskiej Szkole Handlowej, pod której szyldem kryła się tajna Szkoła Główna Handlowa.
* Od 1933 zmiana nazwy WSH na SGH.