Przejdź do głównej części

„Człowiek Roku …”

„Człowiek Roku …”

Laureaci nagrody „Człowiek Roku Ubezpieczeń”, przyznawanej od 2002 r., z inicjatywy dr Bożeny Dołęgowskiej-Wysockiej, wcześniej – redaktor naczelnej, obecnie – wydawcy „Gazety Ubezpieczeniowej”, przez Jury pod jej przewodnictwem w składzie wcześniejszych laureatów nagrody:
2002 – Stanisław Rogowski, Rzecznik Ubezpieczonych
2003 – Jan Monkiewicz, profesor, Politechnika Warszawska
2004 – Tomasz Mintoft-Czyż, prezes Polskiej Izby Ubezpieczeń
2005 – Tadeusz Szumlicz, profesor, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
2006 – Franz Fuchs, dyrektor generalny Vienna Insurance Group w Polsce
2007 – Adam Sankowski, prezes Polskiej Izby Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych
2008 – Jerzy Handschke, profesor, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
2009 – Piotr Narloch, prezes zarządu Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
2010 – Andrzej Klesyk, prezes zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA
2011 – Jacek Kliszcz, prezes Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych
2012 – Paweł Dangel, prezes zarządów TUiR Allianz Polska S.A. i TUiR Allianz Życie Polska S.A.
2013 – Józef Zych, marszałek senior Sejmu VII kadencji, doradca PIU
2014 – Rodger Hodgkiss, prezes zarządu Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń SA
2015 – Mariusz Wichtowski, prezes Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
2016 – Aleksandra Wiktorow, Rzecznik Finansowy
2017 – Łukasz Zoń, prezes Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych
2018 – Andrea Simoncelli, prezes zarządu spółek ubezpieczeniowych Generali w Polsce
2019 – Peter Grudniak, właściciel i prezes Ergo Pro