Przejdź do głównej części

Lucjan Pokorzyński

Lucjan Pokorzyński

Lucjan Pokorzyński (1903-1979) – profesor, sędzia, adwokat, notariusz. Wszechstronny dorobek naukowy profesora obejmuje liczne opracowania monograficzne i artykuły naukowe na tematy ubezpieczeniowe, w tym: Specyfika ubezpieczeń wiejskich, Poznań 1956; Ekonomiczne przesłanki ubezpieczeń w socjalizmie, Poznań 1956; Ubezpieczenia gospodarcze w kapitalizmie (współautorstwo z Witoldem Warkałło), Warszawa 1961; Rozwój ubezpieczeń gospodarczych, Poznań 1973; Rozwój prawa ubezpieczeń gospodarczych, Poznań 1973; Odpowiedzialności ubezpieczyciela wobec ofiar wypadków komunikacyjnych w systemach prawnych Europy Zachodniej, Poznań 1975. Stworzył teoretyczne podwaliny poznańskiej szkoły ubezpieczeń. Sformułował zasadę realności ochrony ubezpieczeniowej (1957). Przez ponad trzydzieści lat związany z Wyższą Szkołą Ekonomiczną (Akademią Ekonomiczną) w Poznaniu*. Kierownik Katedry Prawa Cywilnego, a następnie – Katedry Ubezpieczeń Gospodarczych.

*obecnie – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.