Przejdź do głównej części

Janusz Szpunar

Janusz Szpunar

Janusz Szpunar (1927-1974) – profesor, finansista. Związany z Wyższą Szkołą Ekonomiczną w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu). W 1965 r. uzyskał tam stanowisko docenta w Katedrze Ubezpieczeń. W latach 1965-1974 pełnił w tej uczelni ważne funkcje organizacyjne: prorektora i dziekana. W latach 1973-1974 był kierownikiem Zakładu Ubezpieczeń. Autor cenionych publikacji: Podatkowe elementy w ubezpieczeniach (1967); Powszechność ochrony ubezpieczeniowej (1968); współautor Ochrona ubezpieczeniowa w gospodarce uspołecznionej (1970); Charakter i struktura składki ubezpieczeniowej (1972); skrypt Ubezpieczenia gospodarcze (1972); Przesłanki prewencji ubezpieczeniowej (1973). Główny redaktor „Poznańskich Roczników Ekonomicznych”; naczelny redaktor „Studiów Ubezpieczeniowych”.