Przejdź do głównej części

Fryderyk Skarbek

Fryderyk Skarbek

Fryderyk Florian Skarbek (1792-1866) – ekonomista, pisarz, działacz społeczny i polityczny. Czołowy przedstawiciel polskiej myśli ekonomicznej w okresie Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego. Autor opracowań: Krótki zarys ogólnych prawideł ekonomii politycznej podług Adama Smitha, Paryż 1810–1811; Rozprawa przy rozpoczęciu kursu ekonomii politycznej w Królewskim Warszawskim Uniwersytecie czytana, Warszawa 1818; Gospodarstwo narodowe: Elementarne zasady gospodarstwa narodowego, Warszawa 1820; Gospodarstwo narodowe zastosowane, czyli nauka administracji, Warszawa 1821; Ogólne zasady nauki gospodarstwa narodowego, czyli czysta teoria ekonomii politycznej, z wykładów uniwersyteckich w latach 1824–1825.
Prezes Dyrekcji Ubezpieczeń Królestwa Polskiego w latach 1842–1855.