Przejdź do głównej części

Andrzej Wąsiewicz

Andrzej Wąsiewicz

Andrzej Wąsiewicz (1934-1999), profesor, prawnik. Czołowy przedstawiciel prawa ubezpieczeniowego. Prowadził szeroko zakrojoną działalność ekspercką na rzecz zakładów ubezpieczeń. Kierownik Katedry Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autor wielu publikacji z zakresu problematyki ubezpieczeniowej: Zarys prawa ubezpieczeń majątkowych i osobowych (współautor 1970); Umowa ubezpieczenia pojazdów samochodowych autocasco (1973); Ustalenie wysokości szkody i odszkodowania w ubezpieczeniu pojazdów samochodowych autocasco (1973); Wpływ ubezpieczeń majątkowych i osobowych na zabezpieczenie materialnych potrzeb rodziny (1981); Ubezpieczenia gospodarcze w nowym ujęciu legislacyjnym (1985); Obowiązkowe ubezpieczenia oc oraz odpowiedzialność cywilna posiadacza i kierowcy pojazdu mechanicznego (1993); Ubezpieczenia komunikacyjne (1995); Prawne zagadnienia działalności ubezpieczeniowej (1998); Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej (red. 1994, 1995, 1997). Promotor kilkunastu prac doktorskich. W latach 1994-1999 redaktor naczelny kwartalnika „Prawo Asekuracyjne”.