Przejdź do głównej części

Ubezpieczenie OC (odpowiedzialności cywilnej ogólnej)

WYBIERZ
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Ubezpieczenie negatywnych konsekwencji majątkowych działania albo braku działania. Konsekwencje majątkowe mogą wynikać albo z odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym (z odpowiedzialności deliktowej), albo z odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (z odpowiedzialności kontraktowej). W ubezpieczeniu chodzi o finansowe pokrycie przez zakład ubezpieczeń negatywnych skutków zdarzeń spowodowanych przez podmiot ubezpieczony (objęty ochroną ubezpieczeniową). Konkretne ubezpieczenia OC ogólnej: ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za produkt, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej kontraktowej, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym.