Przejdź do głównej części

Trigger act committed

WYBIERZ
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Szczególna klauzula ustalająca czasowy zakres ochrony w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej (OC), decydujący o uznaniu konkretnego zdarzenia i jego skutków za wypadek ubezpieczeniowy (za zdarzenie objęte ochroną ubezpieczeniową). Trigger act committed uwzględnia czas sprowokowania szkody (wystąpienia przyczyny źródłowej, przyczyny pierwotnej szkody). Oznacza to, że odpowiedzialność za szkodę przejmuje ten ubezpieczyciel, który ubezpieczał sprawcę szkody w czasie tamtego działania (lub zaniechania), stanowiącego faktyczną przyczynę powstałej szkody, a więc ma zastosowanie ustawowe stwierdzenie o szkodach, będących następstwem zdarzenia, które miało miejsce w okresie ubezpieczenia. Trigger act committed stosowany jest we wszystkich obowiązkowych ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej (OC).
Należy zwrócić uwagę na zasady przedawniania roszczeń, albowiem od tego zależy też przejęcie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń (ubezpieczyciela) za szkody spowodowane przez ubezpieczanego sprawcę.
Zob. inne triggery.