Przejdź do głównej części

Zdarzenie losowe

WYBIERZ
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Niezależne od woli ubezpieczającego lub ubezpieczonego zdarzenie przyszłe i niepewne, którego wystąpienie powoduje uszczerbek w dobrach osobistych lub w dobrach majątkowych albo zwiększenie potrzeb majątkowych po stronie ubezpieczonego lub innej osoby objętej ochroną ubezpieczeniową.