Przejdź do głównej części

Zdarzenie losowe

WYBIERZ
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Niezależne od woli ubezpieczającego lub ubezpieczonego zdarzenie przyszłe i niepewne, którego wystąpienie powoduje uszczerbek w dobrach osobistych lub w dobrach majątkowych albo zwiększenie potrzeb majątkowych po stronie ubezpieczonego lub innej osoby objętej ochroną ubezpieczeniową.