Przejdź do głównej części

Suma ubezpieczenia

WYBIERZ
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Związana z daną umową ubezpieczenia, górna granica odpowiedzialności (zobowiązania finansowego) zakładu ubezpieczeń. W ubezpieczeniu majątkowym (poza ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej) suma ubezpieczenia ustalana jest w zasadzie na poziomie wartości przedmiotu ubezpieczenia (pełnego pokrycia ubezpieczeniowego). W ubezpieczeniu osobowym suma ubezpieczenia określana jest na podstawie subiektywnych potrzeb i możliwości finansowych wyrażanych przez ubezpieczającego/ubezpieczonego. Od sumy ubezpieczenia zależy wysokość składki opłacanej za ochronę ubezpieczeniową.