Przejdź do głównej części

Suma gwarancyjna

WYBIERZ
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Związana z daną umową ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, górna granica odpowiedzialności (zobowiązania finansowego) zakładu ubezpieczeń. W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej suma gwarancyjna określana jest na podstawie subiektywnych potrzeb i możliwości finansowych wyrażanych przez ubezpieczającego/ubezpieczonego albo wymogu ustawowego w zakresie obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej zawodowej. Od ustalonej sumy gwarancyjnej zależy wysokość składki opłacanej za ochronę ubezpieczeniową.