Przejdź do głównej części

Ogólne warunki ubezpieczenia (OWU)

WYBIERZ
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Wzorzec umowny, stanowiący integralną część umowy ubezpieczenia, opisujący warunki na jakich zawierana jest umowa ubezpieczenia. Ogólne warunki ubezpieczenia określają w szczególności: rodzaj ubezpieczenia i jego przedmiot; zakres odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń; ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń; sposób ustalania i opłacania składki ubezpieczeniowej; sposób ustalania odszkodowania lub świadczenia; możliwości dokonania zmiany umowy ubezpieczenia; przesłanki, sposoby i terminy wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy ubezpieczenia.