Przejdź do głównej części

Dystrybucja ubezpieczeń

WYBIERZ
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Działalność wykonywana przez dystrybutora ubezpieczeń, polegająca na: (1) doradzaniu, proponowaniu lub innych czynnościach przygotowawczych, zmierzających do zawarcia umów ubezpieczeniowych, (2) zawieraniu umów w imieniu zakładu ubezpieczeń, w imieniu lub na rzecz klienta albo bezpośrednio przez zakład ubezpieczeń, (3) udzielaniu pomocy przez pośrednika ubezpieczeniowego w administrowaniu umowami ubezpieczeniowymi i w ich wykonywaniu, również w sprawach o odszkodowanie lub świadczenie. Dystrybucja ubezpieczeń polega również na udzielaniu informacji i opracowywaniu rankingów produktów ubezpieczeniowych, gdy klient jest w stanie na ich podstawie zawrzeć umowę ubezpieczenia za pośrednictwem stron internetowych lub innych mediów. Zob. ustawa o dystrybucji ubezpieczeń.