Przejdź do głównej części

Ubezpieczenia obowiązkowe z odrębnych ustaw

WYBIERZ
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Ogólny zapis ustawowy umożliwiający wprowadzanie ubezpieczeń obowiązkowych. Pełna treść: Ubezpieczenia wynikające z przepisów odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską, nakładających na określone podmioty obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia. Tym zakresem ubezpieczeń obowiązkowych, według zapisu ustawowego jest objęta odpowiedzialność cywilna podmiotów objętych ubezpieczeniem, za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności, wykonywaniu zawodu albo prowadzeniu działalności lub będące następstwem wad produktu, określona w ustawie wprowadzającej dany obowiązek lub umowie międzynarodowej ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską. Zob. Ubezpieczenie obowiązkowe.