Przejdź do głównej części

System ubezpieczeń społecznych

WYBIERZ
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Ubezpieczenia emerytalne; ubezpieczenia rentowe; ubezpieczenia w razie choroby i macierzyństwa; ubezpieczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, które są finansowane z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS), gromadzonego z obowiązkowych składek i z wpłat z budżetu państwa. Dysponentem FUS jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wypłacalność świadczeń z ubezpieczeń społecznych gwarantowana jest przez państwo.