Przejdź do głównej części

Odszkodowanie (ubezpieczeniowe)

WYBIERZ
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Pokrycie (kompensacja) straty z tytułu umowy ubezpieczenia majątkowego. Co do zasady suma pieniężna wypłacona przez ubezpieczyciela nie może być wyższa od poniesionej szkody (o ile nie umówiono się inaczej). W zasadzie odszkodowanie wypłacane jest do wysokości sumy ubezpieczenia albo sumy gwarancyjnej (jeżeli nie ustalono inaczej), a także może być wypłacane do ustalonego limitu, określonego kwotowo.