Przejdź do głównej części

Czynności ubezpieczeniowe

WYBIERZ
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Poszczególne czynności stanowiące działalność ubezpieczeniową, formalnie określone przez ustawę o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Do najważniejszych czynności ubezpieczeniowych należą: zawieranie umów ubezpieczenia lub zlecanie ich zawierania uprawnionym pośrednikom ubezpieczeniowym; zawieranie umów reasekuracji; ustalanie składek i prowizji należnych z tytułu umów; ocena ryzyka w ubezpieczeniach; wypłacanie odszkodowań i innych świadczeń należnych z tytułu umów; ustalanie wysokości szkód oraz rozmiaru odszkodowań oraz innych świadczeń należnych uprawnionym z umów ubezpieczenia; lokowanie środków zakładu ubezpieczeń; ustalanie przyczyn i okoliczności zdarzeń losowych; zapobieganie powstawaniu albo zmniejszenie skutków zdarzeń losowych oraz finansowanie tych działań z funduszu prewencyjnego.