Przejdź do głównej części

Czynności ubezpieczeniowe

WYBIERZ
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Poszczególne czynności stanowiące działalność ubezpieczeniową, formalnie określone przez ustawę o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Do najważniejszych czynności ubezpieczeniowych należą: zawieranie umów ubezpieczenia lub zlecanie ich zawierania uprawnionym pośrednikom ubezpieczeniowym; zawieranie umów reasekuracji; ustalanie składek i prowizji należnych z tytułu umów; ocena ryzyka w ubezpieczeniach; wypłacanie odszkodowań i innych świadczeń należnych z tytułu umów; ustalanie wysokości szkód oraz rozmiaru odszkodowań oraz innych świadczeń należnych uprawnionym z umów ubezpieczenia; lokowanie środków zakładu ubezpieczeń; ustalanie przyczyn i okoliczności zdarzeń losowych; zapobieganie powstawaniu albo zmniejszenie skutków zdarzeń losowych oraz finansowanie tych działań z funduszu prewencyjnego.