Przejdź do głównej części

Komentarze i polemiki

O edukacji ubezpieczeniowej: od „ZA” do „OBOJĘTNOŚCI”

Jakie prawdziwe ubezpieczenia w zabezpieczeniu zdrowotnym?

Czy obowiązek ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej użytkowników UTO (urządzeń transportu osobistego)?

O kancelariach odszkodowawczych – skonfrontowanie poglądów w sprawie ważnej dla poszkodowanych