Przejdź do głównej części

Czy obowiązek ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej użytkowników UTO (urządzeń transportu osobistego)?

Kierowcy i motocykliści mają obowiązek ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego. Rowerzyści takiego obowiązku nie mają.
Katarzyna Wojdyła, członek zarządu LINK4, uważa (wypowiedź dla NEWSERIA Agencja Informacyjna), że konieczne może się okazać wprowadzenie takiego obowiązku. Równie istotne – i być może pilniejsze – wydaje się ewentualne wprowadzenie obowiązku ubezpieczenia oc użytkowników elektrycznych hulajnóg i rowerów, podobnie jak motorowerów.
Takie ubezpieczenie rzeczywiście chroniłoby rowerzystów przed koniecznością pokrywania „z własnej kieszeni” kosztów spowodowanych szkód, np. uszkodzenia lusterka lub zarysowania karoserii samochodu.
Koszt takiego ubezpieczenia w LINK4, na sumę gwarancyjną 15 tys. zł, wynosi ok. 50 zł.

Ministerstwo Infrastruktury chce uregulować zasady korzystania z dróg publicznych przez osoby poruszające się elektrycznymi hulajnogami. Elektryczne hulajnogi będą traktowane jak pojazdy – odpowiedni projekt zmiany ustawy jest praktycznie gotowy – poinformował minister Andrzej Adamczyk.

Komentarze:
Teraz to już nie tylko OC dla rowerzystów (w tym szczególnie tych z elektrycznym wspomaganiem), ale i kierujących wszelkimi innymi wehikułami. Od hulajnóg począwszy …
Marcin Z. Broda, redaktor naczelny „Dziennika Ubezpieczeniowego”

Wprowadzenie obowiązku posiadania OC bez systemu kontroli będzie rozwiązaniem martwym. Kontrola ta nawet w przypadku hulajnóg elektrycznych czy segwayów wydaje się niezbyt możliwa, bez wcześniejszego ich zewidencjonowania. A co dopiero w przypadku zwykłych rowerów …
Ida Krzemińska-Albrycht, redaktor naczelna „Miesięcznika Ubezpieczeniowego”

Może na razie zastanowić się nad propagowaniem dobrowolnego zakupu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej użytkownika roweru, hulajnogi …?
O tym, co z hulajnogami elektrycznymi, jeszcze nie wiadomo, ale dyskusja ożyła, bo już ostro włączyli się w nią internauci, niestety, zwracając się do siebie także per ty debilu.
Obowiązek ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej użytkowników hulajnóg elektrycznych coraz bliżej.
Tadeusz Szumlicz, redaktor naczelny „Jest ryzyko jest … ubezpieczenie”

Proces legislacyjny:
Według propozycji Ministerstwa Infrastruktury z czerwca 2019 r., do ustawy Prawo o ruchu drogowym zostanie wprowadzona definicja urządzenia transportu osobistego (uto). UTO zostanie zdefiniowane jako „urządzenie konstrukcyjnie przeznaczone do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym urządzeniu, o szerokości nieprzekraczającej w ruchu 0,9 m, długości nieprzekraczającej 1,25 m, masie własnej nieprzekraczającej 20 kg, wyposażone w napęd elektryczny, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 25 km/h”. Co więcej, do definicji roweru zostanie dodane zdanie „określenie to obejmuje również urządzenie transportu osobistego”. Dzięki temu wszystkie te prawa i obowiązki, które dzisiaj obowiązują rowerzystów, będą mogły objąć także użytkowników urządzeń transportu osobistego.
Co do zasady, infrastrukturą drogową, przeznaczoną dla kierującym uto, będą:
– drogi dla rowerów,
– przejazdy dla rowerzystów,
– pasy ruchu dla rowerów,
– jezdnie dróg, na których dopuszczalna prędkość jest nie większa niż 30 km/h.
W przypadku braku takich elementów infrastruktury, użytkownik uto będzie mógł korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych. W tej sytuacji będzie on zobowiązany jechać powoli i zachowywać szczególną ostrożność. Na chodniku pieszy będzie miał też pierwszeństwo.
Zabronione będzie pozostawianie uto na drodze, przystanku lub w innym miejscu przeznaczonym do ruchu, zwłaszcza jeśli zagrażałoby to bezpieczeństwu innych uczestników ruchu.
Projekt zakłada także zakaz ciągnięcia innego pojazdu przez uto, używania na drodze publicznej urządzenia wyposażonego w napęd elektryczny innego niż uto, korzystania z chodnika lub drogi dla pieszych poza przypadkami określonymi ww. wyjątkami oraz kierowania urządzeniem transportu osobistego osobie w wieku do lat 10.
Uprawnione do korzystania z urządzeń transportu osobistego będą osoby, które ukończyły 10 lat. W przypadku dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 18 lat do korzystania z uto będzie potrzebne posiadanie karty rowerowej.
Zgodnie z projektem, nowe przepisy weszłyby w życie 14 dni po ich ogłoszeniu. Dotychczasowi właściciele uto mieliby natomiast 6 miesięcy na dostosowanie swoich urządzeń do warunków technicznych, jakim muszą one podlegać zgodnie z zapisami nowej ustawy.
Projekt Ustawy o zmianie ustawy prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych został opublikowany na początku sierpnia 2019 r. i trafił do konsultacji publicznych, które praktycznie jeszcze trwają.
Na tym etapie rozważań nie pojawia się obowiązek ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza urządzenia transportu osobistego (uto).
(TS.)
Zob. zamieszczony na portalu artykuł prof. Marcina Orlickiego: „Odpowiedzialność cywilna wynikająca z ruchu urządzeń transportu osobistego i jej ubezpieczenie„.