Przejdź do głównej części

Lekcja o UFG

Obszerne opracowania edukacyjne prezentujące działalność Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego,
przygotowane w związku z pracami Zespołu roboczego ds. działań edukacyjnych w zakresie funkcjonowania rynku finansowego. Wśród opracowań znajdujemy:
Scenariusz do lekcji o UFG; scenkę „Warsztat”; prezentację „Jeżdżę samochodem i mam ochronę”; „Mapę myśli UFG”; Materiał dla nauczyciela; Materiały dla uczniów, w tym „Zagadki kryminalne”.
Zob. Materiały do lekcji o UFG.
(TS.)