Przejdź do głównej części

UFG Baza Wiedzy

Infografiki przedstawiające najczęściej występujące rodzaje przestępczości ubezpieczeniowej.
Zajrzyj pod link o przestępczości ubezpieczeniowej opisujący jej rodzaje:
1. Wykorzystanie polisy zbywcy do wyłudzania odszkodowań
2. Wymuszenie uznania winy
3. Zagrożenia przy zakupie pojazdu sprowadzonego z zagranicy
4. Zgłaszanie fikcyjnych szkód osobowych
5. Fikcyjne wydłużanie czasu najmu samochodu zastępczego
6. Ryzyko nieumyślnego paserstwa
7. Nielegalne wykorzystanie danych osobowych
8. „Polowanie” na sprawcę
9. Przysługa polegająca na poświadczeniu nieprawdy
10. Umyślne powiększenie rozmiaru szkody
11. Ryzyko nieświadomego użycia samochodu niezarejestrowanego i nieubezpieczonego.
(Źródło: UFG)