Przejdź do głównej części

UPADŁOŚĆ FIRMY TURYSTYCZNEJ

IMAG1092 (002)

Jest ryzyko jest… ubezpieczenie. Skuteczność ochrony ubezpieczeniowej.
Upadłość biura turystycznego to niewątpliwie uświadamiane już zagrożenie (ryzyko) dla uczestników imprez turystycznych, zwłaszcza – zagranicznych. Upadłość Thomas Cook – najstarszego biura podróży na świecie i związana z tym upadłość Neckermanna Polska jest zrealizowaniem się takiego ryzyka i strat na niespotykaną dotąd skalę. Należy jednak zwrócić uwagę, że w Polsce biura podróży muszą posiadać gwarancję ubezpieczeniową, gwarancję bankową lub umowę ubezpieczenia. Neckermann Polska ma gwarancję AWP P&C S.A. Oddział w Polsce. Zabezpieczenie powinno pokrywać koszty powrotu uczestników imprezy do kraju, zwrot pieniędzy za niewykorzystaną część wyjazdu turystycznego lub opłacony wyjazd turystyczny. Zabezpieczenia mają obowiązek posiadać także firmy współuczestniczące w organizacji imprezy turystycznej (przedsiębiorcy ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych), rezerwujące hotele, zapewniające bilety lotnicze czy wynajem samochodów. W przypadku upadłości biura podróży, marszałek województwa występuje do podmiotu udzielającego zabezpieczenia finansowego (zakładu ubezpieczeń) o pokrycie kosztów kontynuacji pobytu podróżnych za granicą lub zwrot pieniędzy za niezrealizowaną część imprezy turystycznej. Istnieje też Turystyczny Funduszu Gwarancyjny (rachunek bankowy z wpłatami biur podróży, prowadzony przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny), z którego są pokrywane koszty roszczeń przekraczające zobowiązania finansowe danego zakładu ubezpieczeń, gdy umowna suma gwarancyjna okaże się niewystarczająca na pokrycie strat wyrządzonych przez organizatorów imprezy turystycznej.
Nie można oczywiście powiedzieć, że dla uczestników imprez turystycznych takie sytuacje są bezstresowe, ale – jak się okazuje – ubezpieczeniowe zabezpieczenie przed stratami finansowymi jest dość widoczne i nagłośnione. Likwidacja szkód (organizacja pomocy poszkodowanym przebywającym za granicą oraz tym, którzy nie wyjechali z Polski) przebiega sprawnie. Pozwala to mówić o budowaniu „pozytywnego wizerunku branży ubezpieczeniowej, pokazując, że w trudnych sytuacjach można liczyć na ubezpieczycieli!” (Z wypowiedzi Tomasza Frączka, dyrektora generalnego AWP P&C S.A. Oddział w Polsce, prezesa Mondial Assistance).
(TS.)