Przejdź do głównej części

Zespół Ekspertów do spraw przeciwdziałania patologii na rynku pośrednictwa ubezpieczeniowego

Ciekawa zapowiedź samoregulacji na rynku ubezpieczeniowym

Z inicjatywy Komisji Etyki Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych, której kolejną kadencję przewodniczy Jacek Kliszcz, powstał Zespół Ekspertów do spraw przeciwdziałania patologii na rynku pośrednictwa ubezpieczeniowego. W skład zespołu, niezwykle reprezentatywnego dla rynku ubezpieczeniowego, wchodzą (w układzie alfabetycznym):
Jan Bogutyn, ekspert ubezpieczeniowy, były prezes zarządu InterRisk,
Zdzisława Cwalińska-Weychert, wiceprezes zarządu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego,
Aleksander Daszewski, radca prawny z Biura Rzecznika Finansowego,
Jacek Kliszcz, przewodniczący Komisji Etyki w SPBUiR, były prezes zarządu SPBUiR – inicjator i przewodniczący zespołu,
Anna Lal-Chojnacka, dyrektor zarządzania kanałem brokerskim w PZU i PZU Życie,
prof. Marcin Orlicki z UAM w Poznaniu,
prof. Jakub Pokrzywniak z UAM w Poznaniu, partner kancelarii WKB.
Ponadto w roli obserwatora w pracach zespołu mają uczestniczyć: Dagmara Wieczorek-Bartczak, dyrektor Pionu Nadzoru Ubezpieczeniowego w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego i Marcin Z. Broda, redaktor naczelny „Dziennika Ubezpieczeniowego”.
Zespół chce rozważyć możliwość uzdrowienia sytuacji w kilku sprawach dotyczących środowiska brokerskiego i zaproponować odpowiedzi na kilka związanych z tym pytań. Zob. pytania.
(TS. na podstawie SPBUiR)