Przejdź do głównej części

INICJATYWA MIESIĄCA – Internetowy program edukacyjny „Jest ryzyko… jest ubezpieczenie”

Dziękujemy „Gazecie Ubezpieczeniowej” za wyróżnienie

Decyzja w sprawie przyszłego kształtu Otwartych Funduszach Emerytalnych (OFE) oraz nowe medium edukacyjne powstałe z inicjatywy prof. Tadeusza Szumlicza – te dwa wydarzenia zdominowały kwietniową odsłonę cyklicznego rankingu „Gazety Ubezpieczeniowej” („Gazeta Ubezpieczeniowa” Newsletter z 13 maja 2019 r.):
WYDARZENIE i TEMAT MIESIĄCA – Rozstrzygnięcie dotyczące losów środków zgromadzonych na rachunkach w OFE – za stworzenie możliwości, w której pieniądze zgromadzone na kontach w OFE staną się prywatną własnością oszczędzającego oraz kontrowersje, jakie wzbudziła kwestia opłaty likwidacyjnej towarzyszącej transferowi z OFE na IKE.
UBEZPIECZYCIEL MIESIĄCA – PZU – za uruchomienie długo oczekiwanej dystrybucji  PZU GO oraz sięgnięcie po uczenie maszynowe do usprawnienia likwidacji szkód komunikacyjnych.
INICJATYWA MIESIĄCA – Internetowy program edukacyjny „Jest ryzyko… jest ubezpieczenie” – za stworzenie kompendium wiedzy na temat ubezpieczeń o bardzo wysokim poziomie merytorycznym.
CZŁOWIEK MIESIĄCA – prof. Tadeusz Szumlicz – patrz INICJATYWA MIESIĄCA.