Przejdź do głównej części

PZU GO laureatem InsurTech

Niewielkie urządzenie i aplikacja mobilna

Na FinTech & InsurTech Digital Congress 2019 (9-10 maja), IsureTech Award otrzymał PZU za nowoczesne rozwiązanie, które czuwa nad bezpieczeństwem podróżnych w czasie jazdy. Są to niewielkie urządzenie i aplikacja mobilna, które ze sobą współpracują – rejestrując dane podczas jazdy oraz wychwytując niebezpieczne sytuacje. Informacja o zdarzeniu przekazywana jest do Centrum Alarmowego PZU, które niezwłocznie kontaktuje się z kierowcą pojazdu i sprawdza, czy nie potrzebuje pomocy. Jeśli nawiązanie kontaktu nie jest możliwe, centrum wzywa służby ratunkowe na miejsce ostatniego wskazania GPS.
Nagrodę odebrał Andrzej Skasko, dyrektor Biur CRM i Rozwoju Technologii w PZU.
(TS.)