Przejdź do głównej części

Nagrody „Fair Play” od Brokerów

Na pierwszych miejscach: w ubezpieczeniach życiowych – Compensa, a w ubezpieczeniach majątkowych – Ergo Hestia

W trakcie XXII Kongresu Brokerów 2019 wyróżniono nagrodami Fair Play
najlepsze – zdaniem brokerów ubezpieczeniowych – zakłady ubezpieczeń.
Wyniki w kolejności zajętych miejsc:

W Dziale I – ubezpieczeń na życie (życiowych):
1. TU na Życie Compensa S.A.
2. TUnŻ Warta S.A.
3. PZU Życie SA

W Dziale II – pozostałych ubezpieczeń osobowych oraz ubezpieczeń majątkowych:
1. STU Ergo Hestia SA
2. TUiR Warta S.A.
3. PZU SA

Badanie, na zlecenie Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych, obejmujące też zdanie brokerów na temat funkcjonowania rynku i pośrednictwa ubezpieczeniowego, przeprowadza Fundacja Instytut Zarządzania Ryzykiem Społecznym.
(TS.)