Przejdź do głównej części

Przejęcie kompetencji Rzecznika Finansowego przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pomysł przeniesienia Biura Rzecznika Finansowego do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ma być zrealizowany już od 2021 roku.
Ochroną na rynku ubezpieczeniowym są obejmowani: ubezpieczający, ubezpieczeni, uposażeni i uprawnieni z umowy ubezpieczenia.
Zob. zdanie Rzecznika Finansowego