Przejdź do głównej części

RZECZNIK FINANSOWY WYSTĄPIŁ DO SĄDU W IMIENIU KLIENTÓW

Do Biura Rzecznika Finansowego wpłynęły wnioski o interwencję wobec banku Millennium i TU Europa. Dotyczyły one umowy grupowego ubezpieczenia na życie będącego zabezpieczeniem spłaty pożyczki. Na podstawie tych wniosków, eksperci Biura Rzecznika Finansowego stwierdzili, że źle został skonstruowany produkt ubezpieczeniowy, a instytucje finansowe – bank i ubezpieczyciel – stosowały nieuczciwe praktyki przy oferowaniu i wykonywaniu umowy. Mając na uwadze ochronę praw konsumentów i dążenie do eliminowania nieuczciwych praktyk rynkowych, po przeprowadzeniu prawnej analizy umowy, Rzecznik Finansowy skierował sprawę do sądu.
Zob.: informację RF.