Przejdź do głównej części

UFG uruchomił Bazę Danych Ubezpieczeniowych

Docelowo Baza Danych Ubezpieczeniowych (BDU) zawierać będzie informacje, które pozwolą na opis zawieranych umów ubezpieczenia, zarówno życiowych, jak i majątkowych, a także analizę zgłaszanych szkód i roszczeń oraz wypłat świadczeń i odszkodowań.
Pierwsze zakłady ubezpieczeń, które przystąpiły do Bazy Danych Ubezpieczeniowych, to: Wiener, Compensa i Warta.
Ciekawe, jak ta baza danych będzie mogła być wykorzystywana w interesie ubezpieczonych oraz wyrażających chęć skorzystania z ochrony ubezpieczeniowej.