Przejdź do głównej części

Z rynku

Brokerzy wyróżnili zakłady ubezpieczeń – wyniki konkursu FairPlay 2021:

Nie ma zrozumienia dla włączenia kompetencji Rzecznika Finansowego do kompetencji Prezesa UOKiK

Rzecznik Finansowy podsumowuje 2020 rok i przedstawia plany na 2021 rok Warto zapoznać się również z częścią dotyczącą ubezpieczeń.

Prudential o zmianie zdania Polaków o ubezpieczeniach życiowych Spróbuj skomentować opis wyników badania

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny O możliwości zwrotu środków podróżnym z tytułu imprez turystycznych niezrealizowanych z powodu pandemii COVID-19. Warto przeczytać i wypowiedzieć się o jego funkcjonowaniu.

Polska Izba Ubezpieczeń opublikowała RAPORT ROCZNY 2019 Warto przynajmniej przejrzeć, aby zapoznać się z tym, co oczami branży działo się na rynku w 2019 roku.