Przejdź do głównej części

Z rynku

2024 – Rok Edukacji Ekonomicznej: niezwykle ciekawa książka „Przygody przedsiębiorczego Dżeka” – adaptacja powieści Janusza Korczaka z 1924 r. „Bankructwo małego Dżeka”

Rynek ubezpieczeń OC posiadacza pojazdu mechanicznego już na minusie

65 lat polskiego rynku ubezpieczeń w Systemie Zielonej Karty – zapoznaj się z zakresem działalności Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Inicjatywa edukacyjna Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE)

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny podał informację o wysokości opłat za brak ważnego obowiązkowego ubezpieczenia OC p.p.m. w 2023 roku

ODSZKODOWANIA I ŚWIADCZENIA! Jak wynika z danych Polskiej Izby Ubezpieczeń: