Przejdź do głównej części

Z rynku

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny podał informację o wysokości opłat za brak ważnego obowiązkowego ubezpieczenia OC p.p.m. w 2023 roku

ODSZKODOWANIA I ŚWIADCZENIA! Jak wynika z danych Polskiej Izby Ubezpieczeń:

Brokerzy wyróżnili zakłady ubezpieczeń – wyniki konkursu FairPlay 2022:

Stanowisko UKNF dotyczące sposobu prezentowania opłat w ubezpieczeniach na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

Brokerzy wyróżnili zakłady ubezpieczeń – wyniki konkursu FairPlay 2021:

Nie ma zrozumienia dla włączenia kompetencji Rzecznika Finansowego do kompetencji Prezesa UOKiK