Przejdź do głównej części

65 lat polskiego rynku ubezpieczeń w Systemie Zielonej Karty – zapoznaj się z zakresem działalności Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Polski rynek ubezpieczeń 65 lat temu przystąpił do Systemu Zielonej Karty. Umożliwiło to polskim kierowcom poruszanie się po drogach innych państw należących do Systemu, bez konieczności nabywania lokalnych ubezpieczeń OC. Systemu Zielonej Karty zapewnił poszkodowanym w wypadkach drogowych uzyskanie odszkodowania z tytułu szkód spowodowanych przez kierowców pojazdów zarejestrowanych za granicą.
Zapoznaj się z zakresem działalności Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.