Przejdź do głównej części

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny podał informację o wysokości opłat za brak ważnego obowiązkowego ubezpieczenia OC p.p.m. w 2023 roku

UFG przypomina, że wysokość opłat jest ustalona w odniesieniu do wysokości płacy minimalnej (3490 zł w okresie 01.01.2023 – 30.06.2023 oraz 3600 zł w okresie 01.07.2023 – 31.12.2023), od rodzaju pojazdu i długości okresu pozostawania bez ochrony.

Opłata za brak ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego w 2023 r., w okresie 1 stycznia – 30 czerwca, w przypadku samochodów osobowych, wynosi:
brak ochrony do 3 dni – 1400 zł
brak ochrony od 4 do 14 dni – 3490 zł
brak ochrony powyżej 14 dni – 6980 zł.