Przejdź do głównej części

UBEZPIECZENIE ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH

Co ubezpieczamy (przedmiot ubezpieczenia)?

  • Mieszkanie w budynku wielorodzinnym
  • Dom
  • Domek letniskowy.

Zasadniczo ubezpieczenia mieszkania i domu są do siebie podobne. Jednakże w przypadku budynku wielorodzinnego ważne jest określenie m.in.:
– własności murów (np. w przypadku mieszkania spółdzielczego właścicielem jest spółdzielnia i najczęściej to spółdzielnia je ubezpiecza, ale warto to sprawdzić);
odpowiedzialności za instalacje (np. wodną – nasza odpowiedzialność dotyczy nieszczelności od kranu do wodomierza).

Zwłaszcza dla właścicieli domów ważny jest sposób określenia wartości nieruchomości, według wartości rynkowej (cena kupna-sprzedaży) albo według wartości odtworzeniowej (ile będzie kosztować odtworzenie budynku do stanu sprzed zdarzenia). Wartość odtworzeniowa może nie być stosowana do starszych budynków. Najogólniej mówiąc, bardzo ważne jest ustalenie odpowiedniej sumy ubezpieczenia, co będzie miało duże znaczenie przy ustalaniu należnego odszkodowania, gdyby doszło do zdarzenia i szkody (zob. zasada proporcjonalnego odszkodowania).

W przypadku domów letniskowych, z uwagi na wydłużone okresy niezamieszkania oraz specyficzne położenie (np. nad brzegiem rzeki), z reguły stosuje się ograniczoną ochronę. Może ona nie obejmować skutków powodzi i podtopień. Mogą być też wymagane dodatkowe zabezpieczenia przed szkodami i ograniczenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń (np. przed kradzieżą). Mogą również występować ograniczenia w ochronie na wypadek aktów wandalizmu.

Przedmioty znajdujące się w mieszkaniu/domu dzieli się według różnych kryteriów: na stałe przytwierdzone do ścian, sufitu lub podłogi; ruchome (nieprzytwierdzone); sprzęt elektroniczny/sprzęt sportowy; gotówka/biżuteria/zbiory kolekcjonerskie, itp. Czasami wymagają one dodatkowych informacji dotyczących ochrony ubezpieczeniowej. Każda z wymienionych kategorii może mieć różne zasady określania wartości straty w przypadku wystąpienia szkody, a także różny (sub)limit finansowy odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. Np. sprzęt elektroniczny i sportowy często jest ubezpieczony według wartości odtworzeniowej bez amortyzacji – czyli odszkodowanie powinno wystarczyć na zakup nowego sprzętu podobnej klasy. (Sub)limit jest najczęściej określany na podstawie ogólnej sumy ubezpieczenia, np. do 10% ogólnej sumy ubezpieczenia w przypadku kradzieży gotówki.
Warto pamiętać o udokumentowaniu posiadanych przedmiotów, wyposażenia mieszkania/domu (np. zdjęcia, dowody zakupu, rachunki). W przypadku cenniejszych przedmiotów można pomyśleć o specjalnym spisie (inwentarzowym) przechowywanym w bezpiecznym miejscu.

Na wypadek czego ubezpieczamy (zakres ochrony ubezpieczeniowej)?

  • Pożaru (dodatkowo można pokryć szkody pośrednie, np. w garderobie, wynikające z zapachu spalenizny).
  • Zalania/powodzi/podtopienia/szkód kanalizacyjnych/deszczu nawalnego (warto zwrócić uwagę, że te terminy oznaczają różne zdarzenia; nie zawsze powódź jest domyślnie włączona w zakres ochrony ubezpieczeniowej)
  • Włamania, kradzieży, aktów wandalizmu (mogą istnieć specyficzne wymogi w zakresie zabezpieczeń, np. dotyczące drzwi i zamków w drzwiach)
  • Uderzenia pioruna/przepięcia (uwzględnienie ryzyka przepięcia najczęściej wymaga wykupienia dodatkowej opcji w zakresie ochrony ubezpieczeniowej)
  • Silnego wiatru (warto sprawdzić siłę wiatru przy jakiej szkody są kompensowane przez zakład ubezpieczeń). Dla orientacji i jako swoistą ciekawostkę poniżej podajemy międzynarodową skalę siły wiatru, tzw. skalę Beauforta.

Za dodatkową składką można rozszerzać zakres ochrony ubezpieczeniowej. Może to dotyczyć naszej odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym: za czyny naszych dzieci (np. wybicie szyby piłką, uszkodzenie sprzętu elektronicznego wystawionego w sklepie); za szkody wyrządzone przez nasze zwierzęta (np. pogryzienie kogoś przez psa). Rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej może dotyczyć usług assistance (np. zapewnienia noclegu, gdy mieszkanie/dom nie nadaje się do użytku; wykonania prac naprawczych, np. przez ślusarza, hydraulika, elektryka).

Zachowanie w przypadku zaistnienia zdarzenia i szkód

1. Przede wszystkim zadbaj o bezpieczeństwo własne i innych osób. Jeżeli to nie zagraża Twojemu życiu albo zdrowiu, możesz samodzielnie próbować udzielić pomocy osobom jej potrzebującym. Jak najszybciej zawiadom odpowiednie służby ratownicze, dzwoniąc pod numer 112 (ewentualnie: 998 – straż pożarna; 999 – pogotowie ratunkowe, 992 – pogotowie gazowe).

2. Jeżeli to nie zagraża Twojemu bezpieczeństwu, należy samodzielnie podjąć próbę minimalizacji strat (np. zakręcić zawór wody  w przypadku zalania). Gdyby ratowanie mienia mogłoby zagrażać Twojemu bezpieczeństwu, zawiadom odpowiednie służby ratownicze, dzwoniąc pod numer 112 (ewentualnie: 998 – straż pożarna; 999 – pogotowie ratunkowe, 992 – pogotowie gazowe).

3. Jeżeli nie ma niebezpieczeństwa dla osób lub zwiększenia strat w mieniu, możesz dokonać dokumentacji szkód w celu zgłoszenia ich zakładowi ubezpieczeń. Wykorzystaj wybrany kanał kontaktu (telefon, internet, aplikacja mobilna). Na ogół będzie konieczne też zgłoszenie zdarzenia odpowiednim służbom (np. włamanie – policji, pożar – straży pożarnej), gdyż w procesie likwidacji szkody zakład ubezpieczeń może wymagać przedstawienia notatki policyjnej czy protokołu straży pożarnej).

Ciekawostka: Międzynarodowa skala siły wiatru, tzw. skala Beauforta.

Nazwa wiatru (polski) Nazwa wiatru (angielski) Stopień skali Beauforta Prędkość wiatru m/s Prędkość wiatru km/h Prędkość wiatru w węzłach (kn) Wpływ wiatru na powierzchnię wody Wpływ wiatru na ląd
cisza calm 0 0,0-0,2 <1 <1 gładka bezruch powietrza
powiew light air 1 0,2-1,5 1-5 1-3 lekko pomarszczona dym unosi się prawie pionowo
słaby wiatr light breeze 2 1,6-3,3 6-11 4-6 lekko sfalowana, małe krótkie fale odczuwalny powiew na twarzy
łagodny wiatr gentle breeze 3 3,4-5,4 12-19 7-10 załamywanie grzbietów wiatr porusza liście
umiarkowany wiatr moderate breeze 4 5,5-7,9 20-28 11-15 wyraźne załamywanie grzbietów, przybój z poszumem wiatr porusza gałązki
dość silny wiatr fresh breeze 5 8,0-10,7 29-38 16-21 fale umiarkowane, białe grzebienie, czasem piana wiatr porusza większe gałęzie
silny wiatr strong breeze 6 10,8-13,8 39-49 22-27 fale większe, grzywacze, piana wiatr porusza grube gałęzie
bardzo silny wiatr near gale 7 13,9-17,1 50-61 28-33 piętrzenie się morza, pasma piany zwiewnej wiatr porusza cieńsze pnie
sztorm gale 8 17,2-20,7 62-74 34-40 rośnie wysokość grzebieni wiatr ugina pnie
silny sztorm strong gale 9 20,8-24,4 75-88 41-47 toczenie fal, uderzenia przyboju wiatr unosi drobne przedmioty
bardzo silny sztorm storm 10 24,5-28,4 89-102 48-55 wysokie wały, przewalające grzywy wiatr łamie gałęzie i drzewka
gwałtowny sztorm violent storm 11 28,5-32,6 103-117 56-63 wały i góry wodne długie i wysokie wiatr łamie pnie drzew
huragan hurricane 12 > 32,6 >117  > 63 wiatr rozpyla grzbiety fal, grzebienie morza wiatr niszczy budynki

Źródło: www.naukowiec.org

Zainteresowanym polecamy również mapy zagrożenia powodziowego i ryzyka powodziowego Polskiego Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej http://mapy.isok.gov.pl/imap/.
(MK., TS.)