Przejdź do głównej części

Jakość danych w bazie UFG: ranking 2019

Na czele rankingu jakości danych w ogólnopolskiej bazie polis komunikacyjnych Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za 2019 rok znalazły się PZU, TUW TUW i Link4. Na kolejnych pozycjach uplasowały się Compensa i Ergo Hestia. Cztery pierwsze firmy utrzymały swoje miejsca sprzed roku, natomiast Ergo Hestia wspięła się o trzy pozycje.
Ranking ubezpieczycieli komunikacyjnych, w zakresie jakości danych oraz procesów związanych z zasilaniem ogólnopolskiej bazy polis Ośrodka Informacji UFG, przygotowany został już po raz dziewiąty. W zestawieniu wzięto pod uwagę firmy, których udział w rynku ubezpieczeń komunikacyjnych przekracza jeden promil – łącznie dwadzieścia dwa zakłady ubezpieczeń. Piątka najlepszych to:

Klasyfikację sporządzono w oparciu o osiem wskaźników, uwzględniających m.in.: identyfikowalność pojazdów (poprzez porównanie z rejestrem Centralnej Ewidencji Pojazdów) oraz terminowość, kompletność i jednoznaczność przesyłanych danych, a także odsetek unieważnianych rekordów. Jeżeli wskaźnik końcowy (średnia arytmetyczna tych składowych) przekracza 80 procent – jakość danych, przekazywanych przez firmy do bazy, uznawana jest za satysfakcjonującą. W rankingu za 2019 rok jedenastu ubezpieczycieli przekroczyło tę granicę.
Zdaniem Małgorzaty Ślepowrońskiej, prezes zarządu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego: Rynek docenia znaczenie jakości danych z bazie UFG. Wiele firm ubezpieczeniowych wdrożyło specjalne programy poprawy jakości danych, co przynosi coraz lepsze efekty. Cieszy stabilność liderów rankingu, ale nawet u tych najlepszych obserwuje się poprawę jakości danych o jeden, dwa punkty procentowe.
Utrzymanie wysokiej jakości danych leży w interesie, zarówno ubezpieczycieli, jak i ich klientów. Udostępniana przez UFG informacja o historii ubezpieczenia i szkód danego kierowcy ma bowiem wpływ na wyliczenia wysokości składki za polisy OC i AC, odpowiednie do ryzyka. Im ta informacja jest bardziej rzetelna, tym trafniejsza kalkulacja.
Na koniec 2019 roku w bazie OI UFG znajdowały się informacje o aktywnych umowach ubezpieczenia  OC – dla blisko 25,4 mln pojazdów** (przed rokiem 24,5 mln) oraz  AC – dla 5,9 mln pojazdów (przed rokiem 5,5  mln). W ciągu ubiegłego roku firmy ubezpieczeniowe zadały do bazy UFG 466 mln zapytań o historię ubezpieczenia kierowców i posiadaczy pojazdów oraz 406 mln pytań o historię szkód.
(Źródło: na podstawie UFG)