Przejdź do głównej części

Propozycje nowej procedury likwidacji całkowitych szkód samochodowych

Hestia, a za nią Warta, zapowiadają zmianę sposobu likwidacji całkowitych szkód samochodowych. Poszkodowanemu zapewni to znaczne skrócenie czasu wypłaty odszkodowania, a także – co szczególnie ważne – łatwe pozbycie się zniszczonego samochodu. Z nowej procedury likwidacyjnej będą mogli skorzystać posiadacze ubezpieczenia Auto-Casco (AC), jak też poszkodowani, którzy mieli zdarzenie drogowe spowodowane przez osobę ubezpieczoną w Hestii czy Warcie (z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu – OC).

Dotychczas, likwidacja szkody całkowitej polegała na tym, że ubezpieczony/poszkodowany otrzymywał odszkodowanie, z którego potrącano wartość tzw. pozostałości, czyli wraku. Sprzedaż wraku należała do właściciela samochodu. Zakłady ubezpieczeń udzielały tylko małej pomocy w jego sprzedaży.

Zapowiadane rozwiązanie polega na tym, że wszelkie formalności związane ze sprzedażą wraku samochodu są przenoszone na zakład ubezpieczeń. Ubezpieczony (w przypadku AC) albo poszkodowany (w przypadku OC) musi tylko wyrazić zgodę na skorzystanie z nowego rozwiązania. Pojazd od ubezpieczonego/poszkodowanego odbierze wyspecjalizowana firma wskazana przez zakład ubezpieczeń. Odszkodowanie w wysokości pełnej wartości samochodu sprzed szkody, będzie wtedy otrzymywane bez konieczności uczestnictwa w sprzedaży pozostałości samochodu.

O pieniądze uzyskane ze sprzedaży wraku będą się martwić zakłady ubezpieczeń. Firmy pośredniczące w sprzedaży mają łatwy dostęp do zainteresowanych wrakami, do handlujących częściami czy warsztatów samochodowych.