Przejdź do głównej części

Edukacja i wymiana poglądów na odległość

Po zamknięciu szkół i uczelni, przynajmniej na 14 dni, już są zapowiedzi przejścia na formy edukacji na odległość (zdalnej), być może do wakacji. Wykładowcy, a także placówki szkolne i naukowo-dydaktyczne muszą się na to przygotowywać. Wbrew pozorom, nie jest to takie łatwe, bo slajdy do wykładu to nie to samo, co slajdy i inne formy multimedialne stosowane na odległość.
Przekłada się też spotkania konferencyjne. Zmiany terminów: Banking Forum and Insurance Forum; FinTech & InsurTech Digital Congress; VIII Kongresu Polskiej Izby Ubezpieczeń; XXIII Kongresu Brokerów; Najważniejszą, coroczną konferencję środowiska naukowego ubezpieczeń w Rydzynie. Zob. zakładkę portalową [WYDARZENIA I KONFERENCJE].