Przejdź do głównej części

Ubezpieczenia przedstawiane prostym językiem

Przeczytaj i wyraź opinię

Ogólne warunki ubezpieczenia turystycznego (podróżnego) ITravel, oferowane przez Grupę Europa, docenili wrocławscy językoznawcy, wyróżniając owu „Certyfikatem prostej polszczyzny”. Zdaniem językoznawców ogólne warunki ubezpieczenia są napisane w jasny i zrozumiały sposób, a więc tak, jak formalnie nakazuje ustawa („Umowa ubezpieczenia, ogólne warunki ubezpieczenia oraz inne wzorce umowy są formułowane jednoznacznie i w sposób zrozumiały”; art. 15 ust. 3).
(TS.)