Przejdź do głównej części

Allianz odnotowuje pokaźne zyski

Allianz zamknął kolejny już rok ze znacznym zyskiem operacyjnym; tym razem na poziomie 241 mln zł (o 3% większym niż w roku 2018).

W spółce ubezpieczeń życiowych Allianz przypis składki wzrósł o 2% (warto zauważyć, że polski rynek życiowy odnotował spadek o 2%). W spółce ubezpieczeń majątkowych Allianz przypis składki wzrósł o ponad 10%.
Allianz – słusznie chwaląc się osiągniętymi wynikami – wymienia rozwiązania wprowadzone w 2019 r. z myślą o klientach i ich potrzebach, a więc przede wszystkim mówi o nowych produktach i sprawniejszej likwidacji szkód. Zamierza też wprowadzać kolejne rozwiązania, które mają ułatwić sprzedaż ubezpieczeń, zwłaszcza poprzez sieć agencyjną.