Przejdź do głównej części

Pierwsza na polskim rynku ubezpieczeniowym demutualizacja

Concordia Polska spółką akcyjną

2 stycznia 2020 r. Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych przekształciło się w spółkę akcyjną – Concordia Polska T.U. S.A. Jest to pierwsza demutualizacja przeprowadzona w Polsce. Demutualizacja to zmiana formy prawnej działalności ubezpieczyciela (zakładu ubezpieczeń) z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na spółkę akcyjną.

Concordia działa na polskim rynku ubezpieczeniowym od ponad 20 lat, obejmując w ostatnich latach ochroną ubezpieczeniową ponad 40% powierzchni ubezpieczanych upraw rolnych w Polsce. W listopadzie 2018 roku pozyskała silnego udziałowca – Grupę Generali.

Członkowie i klienci Concordii jako TUW nie muszą podejmować żadnych działań w związku ze zmianą formy prawnej ubezpieczyciela, przysługują im wszystkie prawa i obowiązki, które przysługiwały im przed przekształceniem, w tym również prawa i obowiązki z umów ubezpieczenia zawartych przez TUW.
(TS. na podstawie Concordii)