Przejdź do głównej części

Wzrasta kara za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu

Wzrasta kara za brak ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu

O ponad 15% wzrosła kara za brak ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu. W 2020 r. w przypadku samochodów osobowych wynosi ona:
– 1040 zł za brak ubezpieczenia do 3 dni:
– 2600 zł za brak ubezpieczenia od 4 do 14 dni:
– 5200 zł za brak ubezpieczenia powyżej 14 dni.
Skąd się bierze podwyżka? Otóż wysokość sankcji za brak ubezpieczenia ustalana jest na dany rok kalendarzowy, proporcjonalnie do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, a od nowego roku wzrosło ono do 2600 zł. Tak więc, maksymalna stawka dla posiadacza samochodu osobowego, stanowiąca dwukrotność tego wynagrodzenia, oznacza karę w wysokości – 5200 zł. Gdy przerwa w ciągłości ubezpieczenia wynosi tylko kilka dni sankcja jest niższa: jeżeli przerwa nie przekracza 3 dni, wynosi – 20 proc., a do 14 dni – 50 proc. pełnej stawki.
Właściciele pojazdów mają obowiązek wykupić ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej najpóźniej w dniu rejestracji auta (ciągnika, autobusu, motocykla, motoroweru). Często brak ubezpieczenia wynika z nieznajomości przepisów dotyczących wygaśnięcia polisy. Dotyczy to zwłaszcza przekonania, że ubezpieczenie powinno przedłużyć się automatycznie na kolejne dwanaście miesięcy. Tymczasem są sytuacje, gdy tak nie jest. Polisa OC wygaśnie, gdy: (1) doszło do zmiany właściciela pojazdu; (2) składka za ubezpieczenie OC nie została w pełni opłacona (nawet gdy nie doszło wcześniej do zmiany właściciela pojazdu). W każdym z tych przypadków OC ważne jest tylko do końca terminu, który widnieje na polisie. Po tej dacie polisa wygasa i konieczne jest zawarcie nowej umowy ubezpieczenia, najpóźniej w ostatnim dniu trwania ochrony ubezpieczeniowej.
Powyższe kary to nie jedyne obciążenie finansowe dla nieubezpieczonych. Spowodowanie wypadku pojazdem bez ważnej polisy OC pociąga za sobą jeszcze większe konsekwencje finansowe dla jego właściciela. Zarówno on jak i sprawca wypadku muszą solidarnie zwrócić UFG odszkodowanie, które UFG wypłaci ofiarom takiego zdarzenia. UFG prowadzi łącznie ponad 16 tysięcy postępowań o zwrot wypłaconych odszkodowań. Średnia wartość takiej szkody przekracza 16,5 tys. zł, a rekordzista ma do zwrotu ponad 1,4 mln zł.
Należy zauważyć coraz wyższą skuteczność UFG w wykrywaniu nieubezpieczonych. Nie warto zatem narażać się na karę.
(TS. na podstawie UFG)