Przejdź do głównej części

Polska Izba Ubezpieczeń opublikowała RAPORT ROCZNY 2019 Warto przynajmniej przejrzeć, aby zapoznać się z tym, co oczami branży działo się na rynku w 2019 roku.

Higo zdobywa INSURTECH AWARD Nagrodzono bardzo ciekawe rozwiązanie telemedyczne. Czy się powszechniej sprawdzi?

Cytat września

UFG uruchomił Bazę Danych Ubezpieczeniowych Niezwykle ważne przedsięwzięcie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Spróbuj skomentować.

Przejęcie kompetencji Rzecznika Finansowego przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Spróbuj skomentować z punktu widzenia ochrony konsumenta na rynku ubezpieczeniowym.

RZECZNIK FINANSOWY WYSTĄPIŁ DO SĄDU W IMIENIU KLIENTÓW Niezwykle ważna interwencja w sprawie jakości produktu ubezpieczeniowego. Zobacz i skomentuj.