Przejdź do głównej części

Cytat października

ODSZKODOWANIA I ŚWIADCZENIA! Jak wynika z danych Polskiej Izby Ubezpieczeń:

Brokerzy wyróżnili zakłady ubezpieczeń – wyniki konkursu FairPlay 2022:

Stanowisko UKNF dotyczące sposobu prezentowania opłat w ubezpieczeniach na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

Brokerzy wyróżnili zakłady ubezpieczeń – wyniki konkursu FairPlay 2021:

Nie ma zrozumienia dla włączenia kompetencji Rzecznika Finansowego do kompetencji Prezesa UOKiK