Przejdź do głównej części

Dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne

Czy częściej z nich korzystamy?

W 2018 r. ponad 2,3 mln Polaków miało już dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne (ok. 15 proc. więcej niż przed rokiem). Z badań PIU wynika, że otrzymywaniem pakietu zdrowotnego jest zainteresowanych aż 60 proc. pracowników. Blisko 80 proc. ankietowanych uważa, że pracodawca powinien zapewniać cykliczne wizyty u lekarza, podczas których badanych jest ogólny stan zdrowia i przedstawiane są zalecenia co do stylu życia. Tylko 38 proc. badanych korzysta wyłącznie z usług zdrowotnych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Połowa respondentów korzysta jednocześnie z publicznej, jak też prywatnej opieki medycznej.
Badanie przeprowadzone we wrześniu potwierdzają, że prywatne pakiety zdrowotne cieszą się ogromnym zainteresowaniem pracowników i pracodawców. Najczęstszą motywacją do wykupienia ubezpieczenia prywatnego jest skrócenie czasu oczekiwania na świadczenie.
Rośnie też kwota jaką przeznaczamy na prywatne zabezpieczenie zdrowotne. W pierwszym półroczu 2018 r. wydaliśmy na prywatne polisy zdrowotne 386,5 mln zł (19 proc. więcej niż rok wcześniej).
(TS. na podstawie PIU)