Przejdź do głównej części

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

Istnieje ustawowa możliwość zwrotu środków podróżnym z tytułu imprez turystycznych niezrealizowanych z powodu pandemii COVID-19. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny podaje informacje o zarządzanym przez UFG Turystycznym Funduszu Gwarancyjnym. Zob. TFG oraz UFG.

O misji TFG.

Podstawowa zasada funkcjonowania TFG: w przypadku niewypłacalności organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych oraz wyczerpania zabezpieczenia finansowego, w postaci gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub umowy ubezpieczenia na rzecz podróżnych (I filar), uruchamiane są środki z Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego (II filar).