Przejdź do głównej części

TERAZ by Aviva

Ubezpieczenia autocasco i assistance na dni i godziny na poniższych warunkach.

Ubezpieczany pojazd:
– musi być samochodem osobowym, terenowym lub vanem,
– nie może mieć więcej niż 15 lat,
– nie może być zarejestrowany na firmę,
– nie może być wart więcej niż 100 tys. złotych,
– nie może być sprowadzony z USA, Kanady lub Wielkiej Brytanii,
– nie może być używany jako taksówka, do nauki jazdy lub do odpłatnego przewozu osób lub towarów (np. przez kuriera).
Ubezpieczenie AC samochodu zarejestrowanego i dopuszczonego do ruchu na terenie Polski (wyposażenie dodatkowe do wartości 3.000 złotych) od uszkodzenia w wyniku: kolizji z innym pojazdem, przedmiotem, przeszkodą, a także z osobami lub zwierzętami znajdującymi się na zewnątrz pojazdu, wandalizmu, pożaru, wybuchu, huraganu, opadu atmosferycznego, gradu, uderzenia pioruna, powodzi, zapadania lub osuwania się ziemi, lawiny, trąby powietrznej, upadku meteorytu, zalania, zatopienia z wyjątkiem sytuacji zassania wody przez silnik; ochrona obejmuje także sytuację utraty pojazdu lub wyposażenia dodatkowego w wyniku kradzieży, kradzieży z włamaniem albo rozboju, dwa foteliki dla dzieci od kradzieży i zniszczenia do wartości 300 złotych na każdy z fotelików.
Ubezpieczenie assistance: pomoc w razie unieruchomienia pojazdu wskutek: kolizji z innym pojazdem, przedmiotem, przeszkodą, a także z osobami lub zwierzętami znajdującymi się na zewnątrz pojazdu, wypadku, awarii pojazdu, awarii wycieraczek, awarii pasów bezpieczeństwa, awarii oświetlenia zewnętrznego pojazdu.
(Źródło: Aviva)